Cronos invest

Marialei, 31, 2018, Antwerpen, België
Cronos invest
Services: Business Services

Cronos Invest is a reliable partner that is part of The Cronos Group (600+ companies with 8,000+ employees). We position ourselves as a recognized tax shelter intermediary with all our expertise between the investor and the producer.

This way, we maximize the chances of success.

“Cronos Invest was founded in mid-2019 out of absolute necessity.”

The cultural middle field, which makes up the vast majority of all Flemish and Brussels production houses, does not find tax shelter support. The existing tax shelter intermediaries ignore them because they work with limited budgets and the effort is not worth it for them. They prefer to work on one large film production rather than on a multitude of stage productions. Because it is easier. However, the founders of Cronos Invest are not averse to a bit of work and have a great deal of sympathy for the underdog. Since these productions form the Flemish and Brussels cultural identity, they too deserve tax shelter support. Cronos Invest is born!

“The focus is on safe, local productions.”

With this, we support local talent. We also ensure that this talent is properly compensated. We enjoy the additional employment that is created in this way. We enjoy the creativity that is given opportunities in this way. The increasing quality of the productions. We enjoy the bonds that are forged in this way between different sectors. Between investors and producers.

“We enjoy making a real difference together with the investors.”

The focus was on performing arts until 2022, and Cronos Invest worked closely with the stage producer Perpodium for this. Now that the tax shelter for video games has come into effect in 2023, partly thanks to the persistent efforts of Cronos Invest, we will also help game studios with finding tax shelter financing.

 


Cronos Invest is een betrouwbare partner die behoort tot De Cronos Groep (600+ ondernemingen met 8.000+ medewerkers). Wij plaatsen ons als erkende taxshelter tussenpersoon met al onze expertise tussen de investeerder en de producent.

Zo maximaliseren we de kansen op succes.

“Cronos Invest wordt midden 2019 opgericht uit absolute noodzaak.”

Het culturele middenveld, dat het overgrote deel van alle Vlaamse en Brusselse productiehuizen uitmaakt, vindt geen taxsheltersteun. De bestaande taxshelter tussenpersonen laten hen links liggen omdat ze met beperkte budgetten werken en het sop voor hen de kolen niet waard is. Ze werken liever aan één grote filmproductie dan aan een veelvoud aan podiumproducties. Omdat het makkelijker is. De oprichters van Cronos Invest zijn echter niet vies van een beetje werk en hebben geweldig veel sympathie voor de underdog. Aangezien deze producties net de Vlaamse en Brusselse culturele identiteit vormen, verdienen ook zij taxshelter steun. Cronos Invest is geboren!

“De focus ligt op veilige, lokale producties.”

Daarmee ondersteunen we lokaal talent. We kijken er ook op toe dat dit talent correct vergoed wordt. We genieten van de bijkomende werkgelegenheid die op deze manier gecreëerd wordt. We genieten van de creativiteit die op deze manier kansen krijgt. Van de toenemende kwaliteit van de producties. We genieten van de banden die op deze manier gesmeed worden tussen verschillende sectoren. Tussen investeerders en producenten.

“We genieten ervan om samen met de investeerders écht een verschil te maken.”

De focus lag tot 2022 op podiumkunsten en Cronos Invest werkte daarvoor nauw samen met de podiumproducent Perpodium. Nu de taxshelter voor videogames in 2023 in werking is getreden, mede dankzij de aanhoudende inzet van Cronos Invest, zullen wij ook game studio’s helpen met het vinden van taxshelterfinanciering.

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.